Mae llyfrgelloedd teithiol yn gwasanaethu cymunedau a lleoliadau sydd rywfaint o bellter o adeilad llyfrgell leol. Maen nhw hefyd yn ymweld ag unedau tai lloches ledled Rhondda Cynon Taf.

Chwilio am eich arhosfan agosaf ar gyfer y llyfrgell deithiol

Nodwch eich cyfeiriad i weld y canlyniadau

Fel arall, mae modd ichi weld pob un o’r arosfannau mewn tabl neu ar fap

Gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Ffôn: 01685 880061

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.