Ni fydd y llyfrgelloedd deithiol ar gael ddydd Llun 27 Mai oherwydd Gŵyl Banc y Gwanwyn.

Mae llyfrgelloedd teithiol yn gwasanaethu cymunedau a lleoliadau sydd rywfaint o bellter o adeilad llyfrgell leol. Maen nhw hefyd yn ymweld ag unedau tai lloches ledled Rhondda Cynon Taf.

O ddydd Llun 11 Chwefror 2019, bydd gwasanaeth eich llyfrgell deithiol yn newid.

Fyddwn ni ddim yn cynnal arosiadau byr mwen cymunedau rhagor. Yn lle hyn, byddwn ni’n cynnig arhosiad hir gyda gwasanaethau gwell mewn lleoliad cyfleus yn y gymuned.

Llyfrgell deithiol un yn cynnwys ardal Cynon a Rhondda
Llyfrgell deithiol un yn cynnwys ardal Taf

Os nad oes gyda chi eich cludiant eich hun a does dim modd i chi gyrraedd eich llyfrgell neu lyfrgell deithiol agosaf oherwydd salwch neu anableddau, yna mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys i gael cludiant.

Gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol
Ffôn: 01685 880061

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.