Mae llyfrgelloedd teithiol yn gwasanaethu cymunedau a lleoliadau sydd rywfaint o bellter o adeilad llyfrgell leol. Maen nhw hefyd yn ymweld ag unedau tai lloches ledled Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni bellach yn cynnig mannau aros am gyfnod hir gyda WiFi AM DDIM mewn lleoliadau cyfleus yn y gymuned.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan asiantaethau sy’n awyddus i ddefnyddio ein llyfrgelloedd symudol fel canolfannau er mwyn hyrwyddo eu gwasanaethau neu ddarparu sesiynau cyngor ac arweiniad. Os ydych chi’n awyddus i ddefnyddio ein llyfrgelloedd symudol, cysylltwch â’r adran llyfrgelloedd symudol:

Ffôn: 01685 885277

Ebost: Aled.P.Thomas@rctcbc.gov.uk

            Tom.Owen@rctcbc.gov.uk

Llyfrgell deithiol un yn cynnwys ardal Cynon a Rhondda
Llyfrgell deithiol un yn cynnwys ardal Taf

Os nad oes gyda chi eich cludiant eich hun a does dim modd i chi gyrraedd eich llyfrgell neu lyfrgell deithiol agosaf oherwydd salwch neu anableddau, yna mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys i gael cludiant.

Gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol
Ffôn: 01685 880061

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.