Skip to main content

Gwasanaeth Archebu a Chasglu Llyfrau o'r Llyfrgell

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:
 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrygell Aberpennar)
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrygell Rhydfelen
 • Llyfrygell Hirwaun 
 • Llyfrygell Glynrhedynog
 • Llyfrygell Pont-y-Clun
 • Llyfrygell Pentre'r Eglwys
 • Llyfrygell Abercynon
 • Llyfrygell Llantrisant
 • Llyfrygell Tonypandy

Bydd modd i ddarllenwyr brwd o bob cwr o'r Fwrdeistref Sirol ddewis hyd at 5 llyfr i'w cadw, naill ai drwy lenwi ffurflen ar-lein neu drwy ffonio un o'n llyfrgelloedd.

Ar-lein:

Cymrwch gip ar ein Catalog Ar-lein a nodi Teitl ac Awdur y llyfrau yr hoffech chi eu benthyg. Gallwch hefyd ofyn i'r llyfrgellydd ddewis llyfrau ar eich rhan yn seiliedig ar eich diddordebau a'r mathau o lyfrau rydych chi'n eu mwynhau.

Wedyn, gallwch chi eu harchebu gan ddefnyddio'r ffurflen 'Archebu a Chasglu':

Archebwch lyfrau ar-lein i'w casglu

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am Archebu a Chasglu

Ffoniwch y llyfrgell i archebu llyfrau:

Cymrwch gip ar ein Catalog Ar-lein a nodi Teitl ac Awdur y llyfrau yr hoffech chi eu benthyg. Gallwch hefyd ofyn i'r llyfrgellydd ddewis llyfrau ar eich rhan yn seiliedig ar eich diddordebau a'r mathau o lyfrau rydych chi'n eu mwynhau.

Gallwch archebu llyfrau drwy ffonio un o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn) - 01443 562211
 • Llyfrgell Treorci - 01443 773204
 • Llyfrgell Aberdâr – 01685 880050
 • Canolfan Pennar- 01443 570016
 • Llyfrgell y Porth -01443 562227
 • Llyfrygell Rhydfelen- 01443 570009
 • Llyfrygell Hirwaun- 01685 811144
 • Llyfrygell Glynrhedynog- 01443 570021
 • Llyfrygell Pont-y-Clun- 01443 237843

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am Archebu a Chasglu

Ymholiadau i'r Gwasanaeth Hanes

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor hefyd yn bwriadu ailafael yn rhywfaint o'r gwasanaethau hanes lleol, gan dderbyn ymholiadau ar ffurf negeseuon e-bost neu dros y ffôn. Er mwyn cysylltu â'r gwasanaeth, ffoniwch 01443 778956 neu e-bostio Llyfrgell.Gyfeirio@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Canllawiau COVID-19:

Caiff yr hoff archebion eu paratoi gan staff y Cyngor, a chaiff yr holl lyfrau eu rhoi mewn cwarantin am 72 cyn iddyn nhw gael eu trosglwyddo i'r cyhoedd. Bydd modd benthyca'r llyfrau am dair wythnos yn ôl yr arfer, a bydd angen eu dychwelyd i'r safle lle gwnaethoch chi eu casglu nhw. 

Tudalennau Perthnasol