Skip to main content

 

Cau Llyfrgell Treorci i gynnal gwaith adnewyddu 27 Medi - 6 Rhagfyr

Bydd gwaith adnewyddu yn cael ei gynnal felly bydd angen cau prif ardal y llyfrgell. Byddwn ni'n cynnig gwasanaeth cyfyngedig yng nghefn yr adeilad lle nad oes gwaith yn cael ei gynnal. Bydd raid mynd trwy faes parcio'r llyfrgell y tu ôl i'r adeilad i fanteisio ar y gwasanaethau yma. Dyma'r gwasanaethau fydd ar gael:
  • Bydd y Gwasanaeth Archebu a Chasglu yn parhau. Bydd modd casglu eitemau o gefn yr adeilad. Fydd dim modd pori trwy'r llyfrau yn ystod y gwaith adnewyddu, gan na fydd modd cadw pellter cymdeithasol yn y gofod cyfyng.
  • Bydd y gwasanaeth 'E-teens' yn parhau o dan y cyfyngiadau presennol. Rhaid defnyddio'r drws ochr sy'n arwain yn uniongyrchol i'r ardal 'E-teens'.
  • Bydd bagiau ailgylchu a gwastraff y byd masnach ar gael.
  • Bydd dau gyfrifiadur ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio (sesiynau hyd at awr).
  • Bydd y gwasanaeth iBobUn yn parhau i fod ar agor. Rhaid i gwsmeriaid ag apwyntiadau ddefnyddio'r mynediad yng nghefn yr adeilad. Fydd y ffôn am ddim na'r ciosg talu ddim ar gael.

Yn ystod y cyfnod yma

  • Fydd dirwyon ddim yn cronni.
  • Bydd pob llyfrgell RhCT arall ar gael.
  • Fydd cyfeirlyfrau/y gwasanaeth hanes lleol ddim ar gael yn Nhreorci. Bydd ein gwasanaethau ar gael yn Aberdâr ac ym Mhontypridd.
  • Bydd gwasanaethau digidol/ar-lein ar gael.