Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â Chynllun Lliniaru Llifogydd Fflatiau Cae-nant.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â Chynllun Lliniaru Llifogydd Fflatiau Cae-nant.

Mae arian partneriaeth bellach ar gael ar gyfer y cynllun gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliad Cartrefi RhCT i fwrw ymlaen â'r gwaith i liniaru llifogydd i tua 6 eiddo. Mae Horan Construction Ltd wedi cael ei benodi'n Brif Gontractwr ac yn mynd i ddechrau ar y gwaith ddiwedd mis Awst 2013.  

Llifogydd posibl cyn y gwaith.
before
Llifogydd posibl ar ôl y gwaith.
after

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.