Skip to main content
Hafan>Trigolion>Parcio, Ffyrdd a Theithio>Ffyrdd, palmentydd a llwybrau>Corff cymeradwyo draenio cynaliadwy (SAB)

Corff cymeradwyo draenio cynaliadwy (SAB)

Building-Control
Crynodeb o Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
Planning-Enforcement

Eglurhad o'r hyn sy'n gofyn am gymeradwyaeth SAB

Planning-Enforcement
Cyngor a chanllawiau defnyddiol ar sut i geisio cyngor a gwasanaethau'r Corff Cymeradwyo cyn cyflwyno cais
Planning-Applications
Gwybodaeth a Chyngor ar Sut i Gyflwyno Cais Draenio Cynaliadwy.
Planning-Applications

Gwybodaeth a chyngor ar eich hawl i apelio a sut i gyflwyno apêl

Consultations

Gwybodaeth am bwerau gorfodi'r SAB a'r canlyniadau cysylltiedig

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau