O 11 Medi 2019, bydd cardiau teithio yn cael eu cyhoeddi gan gwmni Trafnidiaeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.

Defnyddio gwefan Trafnidiaeth Cymru yw'r ffordd symlaf a hawsaf i dderbyn eich cerdyn newydd. Mae modd i chi ofyn i rywun arall wneud y cais ar eich rhan drwy wefan Trafnidiaeth Cymru.

Tan 31 Rhagfyr 2019, bydd y cardiau cyfredol yn cynnig yr un buddion â'r cardiau newydd. 

Os nad oes modd i chi gwblhau ffurflen gais ar-lein ac mae angen rhagor o gymorth arnoch chi, cewch chi fynd i'ch Llyfrgell y Cyngor leol rhwng 8 Hydref ac 1 Tachwedd ar y diwrnodau ac amseroedd isod a bydd modd i aelod o staff eich helpu chi.

-          Dydd Mawrth – Trwy'r dydd – Gweler oriau agor y Llyfrgelloedd unigol

-           Dydd Gwener -  10 – 12 canol dydd

Fel arall, mae modd ffonio 425001 i wneud apwyntiad i fynd i ganolfan IBobUn i gael cymorth i gwblhau eich cais.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.