Mae rhannu ceir yn llesol i'r amgylchedd ac i'ch poced.

Mae rhannu ceir yn llesol i'r amgylchedd ac i'ch poced. Mae nifer o gyfleoedd o ran trefniadau rhannu ceir, boed hynny'n mynd i'r gwaith, i'r siopau, i wylio'r gêm fawr neu gyngerdd. Mae rhannu ceir yn cysylltu pobl sy'n teithio i'r un cyfeiriad fel bod modd iddyn nhw deithio gyda'i gilydd a rhannu'r gost, gan leihau tagfeydd a llygredd ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth am rannu ceir, ewch i www.shareacar.com a www.liftshare.com

Carfan Strategaeth Trafnidiaeth

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ffon: 01443 494856

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.