Mae rhannu ceir yn llesol i'r amgylchedd ac i'ch poced.

Mae Rhannu Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn galluogi trefnu rhannu ceir drwy gysylltu pobl sy'n teithio i'r un cyfeiriad fel y gallan nhw deithio gyda'i gilydd a rhannu'r gost, gan leihau tagfeydd a llygredd ar yr un pryd.

Mae Rhannu Cymru yn wasanaeth am ddim sy'n cysylltu gyrwyr â theithwyr i rannu teithiau car gyda'i gilydd. Mae modd i chi rannu car wrth deithio i'r gwaith, i siopa, i'r gêm fawr neu gyngerdd – neu i unrhyw le ar unrhyw adeg.

Y cwbl sydd rhaid i chi wneud yw rhoi ychydig o fanylion personol, mewngofnodi a chofrestru manylion eich taith am ddim. Bydd y system wedyn yn dweud wrthoch chi a oes unrhyw un arall yn mynd i'r un cyfeiriad, gan adael i chi gysylltu â'ch gilydd drwy gysylltiad e-bost diogel, a threfnu i rannu'r daith a'r costau teithio.

Mae rhagor o wybodaeth ar www.sharecymru.com. I gael cyngor ac arweiniad ar ffyrdd eraill i gymryd rhan mewn opsiynau teithio cynaliadwy, ewch i www.gettravelwise.com. 

Carfan Strategaeth Trafnidiaeth

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ffon: 01443 494856

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.