Nodyn atgoffa: Bydd angen cyflwyno cais i brynu sedd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20 drwy lenwi ffurflen gais ar-lein o 08:00 ar dydd Llun 29 Gorffennaf 2019 ar y tudalen ‘Tocyn Bws Ysgol’. Fydd ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno cyn y dyddiad yma ddim yn cael eu hystyried.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.