Diweddariad Brys – Cludiant i'r Ysgol a'r Coleg yn ystod COVID-19

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 4 Ionawr y bydd pob ysgol a choleg yng Nghymru yn symud i ddysgu ar-lein.  Mae cludiant ysgol ar gael trwy drefniant gydag ysgolion ar gyfer y disgyblion mwyaf agored i niwed a'r sawl y mae ei rieni’n weithwyr allweddol penodol yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth am gludiant ysgolion a cholegau yn ystod pandemig COVID-19 unwaith y bydd ysgolion yn ailagor yn llawn, gweler Cwestiynau cyffredin.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.