Skip to main content

Diweddariadau brys-ysgol a Thrafnidiaeth Coleg

Diweddariad Brys - Cludiant i'r Ysgol a'r Coleg

Mae'r trefniadau cau ffordd canlynol wedi effeithio ar sawl llwybr cludiant ysgol. Mae modd gweld manylion yr amserlenni newydd yma

Heol Aberhonddu, Hirwaun

  • 001/02 - Hirwaun i Ysgol Gymunedol Aberdâr
  • 016/01 – Aberdâr i  Ysgol Gyfun yr Esgob Hedley Eglwys Gatholig Rhufain
  • 091/01 – Pen-y-waun i Ysgol Gynradd Penderyn
  • 104/05 – Hirwaun i Gampws Nantgarw - Coleg y Cymoedd
  • 116/04 – Rhigos i Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru
  • 117/02 – Rhigos i Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain