Skip to main content

Moderneiddio'r rhwydwaith rheilffyrdd lleol

Mae gweithredwr y gwasanaethau trên rhwng De Cymru a Llundain wedi'i ail-lansio fel Great Western Railway (GWR). Mae'r gweithredwr ar ei newydd wedd a bydd yn gweithredu nifer o welliannau i wasanaethau cyn i'r fasnachfraint newydd ddod i ben ym mis Ebrill 2019.

Gweld manylion am y fasnachfraint newydd ar gyfer y rheilffordd Great Western.

Mae'r lansiad yma'n cyd-fynd â rhaglen fuddsoddi sylweddol sy'n moderneiddio'r rhwydwaith rheilffyrdd yn ne Cymru, gan gynnwys trydaneiddio'r brif reilffordd Great Western a rhwydwaith y cymoedd.

Gweld cwestiynau cyffredin am brosiect trydaneiddio'r rheilffordd Great Western.

Cysylltu â ni

Carfan Strategaeth Trafnidiaeth

 

Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ffon: 01443 425001