Skip to main content

Rheoli Adeiladu

Building-Control
Rheoliadau Rheoli Adeiladu – Cwestiynau Cyffredin a Chyngor.
Dangerous-structures

Rhoi gwybod i ni am adeiladau peryglus ar-lein.

Development-control
Meini prawf rheoli datblygu a chyngor ynglŷn â chyflwyno cais.
Demolitions
Rheolau a Rheoliadau mewn perthynas â dymchweliadau yn Rhondda Cynon Taf.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau