Mae Mabwysiadu Llwybr yn galluogi unigolion, teuluoedd, grwpiau lleol, ysgolion, cymunedau a sefydliadau gwirfoddol i ddewis llwybr i ofalu amdano.  

Mae yna lwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd i’w mabwysiadu ymhob rhan o’r Fwrdeistref Sirol. Mae modd ichi ddewis llwybr i’w fabwysiadu neu fe allwn ni ddewis un addas yn eich ardal. 

Bydd gwirfoddolwyr Mabwysiadu Llwybr yn cerdded ar hyd eu llwybr o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac yn anfon ffurflen adborth fer am ei gyflwr a pha mor hawdd y mae i'w ddefnyddio. 

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am unrhyw fater, a dydych chi ddim yn rhan o’r cynllun, anfonwch e-bost i: gwasanaethauigwsmeriad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Bydd yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn helpu’r Cyngor i gadw’r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus mewn cyflwr da i bawb eu mwynhau. Does dim rhaid i wirfoddolwyr gysylltu â pherchenogion tir neu wneud unrhyw waith ymarferol ar y llwybr.

Os ydych chi eisiau mabwysiadu llwybr, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost: parciaucefngwlad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

neu drwy'r post
Uned 7c Parc Busnes Hepworth
Lon Coedcae
Pontyclun
CF72 9DX

Tel: 01443 562 240

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.