Skip to main content

Achlysuron

Rhestr o achlysuron sydd ar y gweill mewn perthynas â bioamrywiaeth.

Gafael yn eich Rhaca

Mae 'Gafael yn eich Rhaca' yn fenter y Cyngor i reoli ardaloedd â gwair lle nad oes modd defnyddio peiriant i dorri na chasglu'r toriadau gwair. Gallai'r rheswm dros hyn fod oherwydd eu bod nhw ar lethr neu dir anwastad neu oherwydd ein bod ni'n ceisio gwarchod cynefin presennol megis hen dwmpathau morgrug.

Er mwyn ein helpu ni, rydyn ni'n gofyn i aelodau'r gymuned ymuno â ni i racanu'r ardaloedd yma fel bod modd i ni sicrhau'r amodau tyfu gorau ar gyfer blodau gwyllt y flwyddyn nesaf.

Bydd angen menig, esgidiau a dillad addas a rhaca arnoch chi.

Mae pob achlysur yn dechrau am 10am.

Os hoffech chi ymuno â ni, e-bostiwch Parciaucefngwlad@rhondda-cynon-taf.gov.uk, gan nodi Gafael yn eich Rhaca a rhoi gwybod pa achlysur isod sydd o ddiddordeb i chi. Byddwn ni'n anfon rhagor o wybodaeth atoch chi.

Dyddiadau:

Dydd Gwener 3 Medi:

-        Talygarn, Pont-y-clun (llain las)

-        Cae Pugh, Parc Aberdâr

Dydd Sadwrn 4 Medi:

-        Parc Blaenrhondda, Blaenrhondda

-        Neuadd Sant Dyfrig, Trefforest

Dydd Gwener 10 Medi:

-        Maes Chwaraeon Hendreforgan, Gilfach-goch

Os hoffech chi gael y newyddion diweddaraf am achlysuron sydd ar y gweill, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at  parciaucefngwlad@rctcbc.gov.uk