Skip to main content

Ein Parciau a'n Safleoedd Cefn Gwlad

Rydyn ni'n ffodus iawn yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ein bod i gyd yn byw neu'n gweithio ger parc, ardal chwarae neu fan agored.

Gan gadw bywyd gwyllt mewn cof, dyma rai o'r lleoedd sy'n werth ymweld â nhw:

 •  Parc Aberdâr
 • Parc Gwledig Barry Sidings
 • Parc Bronwydd
 • Parc Gwledig Cwm Dâr
 • Parc y Darren
 • Parc Gelligaled
 • Parc Gwledig Glyncornel
 • Parc Ffynnon Taf
 • Parc Coffa Ynysangharad

Mae gyda'r Cyngor lawer o safleoedd eraill sydd ddim mor gyfarwydd i chi efallai. Dyma rai o'n ffefrynnau. Cofiwch roi wybod i ni ble rydych chi'n gweld bywyd gwyllt yn Rhondda Cynon Taf:

 • Coed Dyffryn (Aberpennar)
 • Maes Chwaraeon Glynhafod (Cwmaman)
 • Parc Llwydcoed
 • Parc Heddwch (Aberpennar)
 • Pwll Sioni (Trefforest)
 • Meysydd Hamdden Parc Fictoria (Aberpennar)
 • Parc Nant Celyn (Efail Isaf)
 • Gwarchodfa Natur Craig yr Hesg (Pontypridd)

I ddod o hyd i'ch parc lleol neu'ch safle cefn gwlad agosaf