Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r Galw I Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol Wedi’u Gau
Listed-buildings
Darllenwch Y Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol, sy'n amlinellu pob agwedd ar y Broses Safle Ymgeisiol ar gyfer y CDLl Diwygiedig
Planning-Applications
Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol, a chael gafael ar Ffurflen Gyflwyno a Nodiadau Canllaw
Town-Centre-Regeneration
Edrychwch ar restr lawn y Safleoedd Ymgeisiol sy'n cael eu hystyried i'w cynnwys yn y CDLl