Mae'r Galw I Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ar Gau
Listed-buildings
Darllenwch Y Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol, sy'n amlinellu pob agwedd ar y Broses Safle Ymgeisiol ar gyfer y CDLl Diwygiedig
Planning-Applications
Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol, a chael gafael ar Ffurflen Gyflwyno a Nodiadau Canllaw