Skip to main content

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Ar ôl ei chyhoeddi, bydd y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol ar gael i'w gweld yma. Mae'r Gofrestr yn cynnwys pob un o'r safleoedd sydd wedi'u cyflwyno yn y broses Galw am Safleoedd. Dydy eu cynnwys yn y gofrestr ddim yn arwydd eu bod yn gymeradwy neu ddim yn gymeradwy.
Carfan Polisi Cynllunio

Llawr 2
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DU.

Ffon:  01443 281129