Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf 2022-2037

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Gweld trosolwg cryno o broses paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.

Evidence-Base-Library-and-Monitoring-Report

Gweld deilliannau'r Adolygiad ffurfiol o'r Cynllun Datblygu Lleol presennol.

Local-development-Plans

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn nodi Amserlen a Chynllun Cyfranogiad Cymunedol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.   

Consultations

Gweld ymgynghoriadau cyfredol ar gyfer y CDLl Diwygiedig.