Skip to main content
Hafan>Trigolion>Rheoli Cynllunio ac Adeiladu>Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf 2020-2030

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf 2020-2030

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Gweld trosolwg cryno o broses paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.

Evidence-Base-Library-and-Monitoring-Report

Gweld deilliannau'r Adolygiad ffurfiol o'r Cynllun Datblygu Lleol presennol.

Local-development-Plans

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn nodi Amserlen a Chynllun Cyfranogiad Cymunedol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.   

Consultations

Edrychwch ar fanylion y Broses Safle Ymgeisiol; gan gynnwys sut i gyflwyno tir i'w gynnwys yn y CDLlD, sut y bydd yn cael ei asesu a'r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau