Skip to main content

Rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi symud tŷ

Gadewch eich sachau yn eich hen gyfeiriad gan eu bod nhw wedi'u cofrestru ar gyfer yr eiddo

Os yw'ch cyfeiriad newydd wedi'i gofrestru o'r blaen, dylai'r sachau fod yno yn barod i chi eu defnyddio.  

Os dydy'r eiddo newydd ddim wedi'i gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd, a fyddech cystal â chofrestru'r eiddo ar gyfer casgliadau.