Skip to main content

Gadael y cynllun casgliadau gwastraff gwyrdd

Mae modd i drigolion dynnu'u henw oddi ar y rhestr ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd drwy lenwi'n ffurflen ar-lein. Bydd ein gweithwyr yna'n cymryd eich sachau i ffwrdd ar eich diwrnod casglu gwastraff gwyrdd nesaf.  

Tynnu'ch enw oddi ar y rhestr ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd drwy lenwi'n ffurflen ar-lein.

Nodwch – does dim modd eich ad-dalu ar gyfer sachau ychwanegol a gafodd eu harchebu