Skip to main content

Beth allwch chi ei ailgylchu yn eich sachau gwastraff gwyrdd?

Gweld beth mae modd ei ailgylchu yn eich Sachau Gwastraff Gwyrdd
What you can and cannot recycle - Green Waste
 YdwDim
Toriadau gwair Gwastraff bwyd
Tocion Gwrychoedd Gwastraff cyffredinol
Dail Pridd
Blodau Blociau mwd / Blociau llaid neu glai

Peli Gwreiddiau Blodau

Rwbel
  Planhigion ymledol e.e. Canclwm
  Pren
  Boncyffion
  Addurniadau gardd
  Teganau

Mae modd cael gwared ar eitemau nad oes modd eu hailgylchu yn eich sach gwastraff gwyrdd: