Skip to main content

Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Bydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ALNET) yn dod i rym ar 1 Medi 2021. Er mwyn sicrhau cysondeb wrth roi’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ar waith yn llwyddiannus, mae RhCT wedi llunio Strategaeth Gyfathrebu.

Yn ogystal â hyn, mae Consortiwm Canolbarth y De wedi creu nifer o adnoddau ar y cyd, gan gynnwys taflenni, fideos a chartwnau sy’n rhoi gwybodaeth i helpu dysgwyr, rhieni/gwarcheidwaid a phobl ifainc i ddeall anghenion newydd y Cod.

Gwybodaeth rhieni yn apelio yn erbyn ADY (PDF)  

Gwyliwch ganllaw rhieni i anghenion dysgu ychwanegol ar Youtube

Poster gwybodaeth (PDF)

Gweld pa fath o help sydd ar gael ar Youtube

Poster gwybodaeth SENTW (PDF)

Gweld beth arall y gallwch ei wneud os nad ydych yn hapus gyda'r cymorth presennol rydych yn ei gael gan eich ysgol ar Youtube.