Mae Mynediad a Chynhwysiant yn cynnwys dau wasanaeth integredig. Dyma'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg; y Gwasanaeth Cynnal Dysgu sy'n cynnwys y Gwasanaeth Cynnal Dysgu ac Ymddygiad.

Mae'r Gwasanaeth Gweinyddol Anghenion Addysgol Arbennig yn tanategu ac yn cefnogi gwaith Carfanau Mynediad a Chynhwysiant trwy wneud y gwaith gweinyddu ar gyfer pob lleoliad mewn darpariaethau arbenigol, ynghyd â'r gwaith gweinyddu sy'n gysylltiedig ag asesiadau statudol ac adolygiadau blynyddol.

Cysylltiadau i bob un o'r gwasanaethau canlynol:-

 

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gyda chi

Sylwch-byddwch yn derbyn ateb o fewn 14 diwrnod gwaith

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.