Skip to main content

Cyrsiau Addysg i Oedolion

Mae Addysg i Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn darparu cyfleoedd dysgu o safon yn eich cymuned leol.

Mae ein carfan sydd â chryn brofiad yn cynnig gwerth am arian i unigolion, sefydliadau a chylchoedd proffesiynol ac yn cynnwys ystod eang o bynciau.

Mae ein cyrsiau yn amrywio o’r rheiny sydd o gymorth i chi feithrin medrau newydd gan gynnwys Cyfrifiaduron ac Ieithoedd i feithrin diddordeb newydd, er enghraifft Peintio â Dyfrlliwiau, Ysgrifennu Creadigol neu Grefftau â Siwgr.

Yn ogystal â hynny, rydyn ni’n cynnig ystod o gyrsiau mwy anghyffredin ac sy’n ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n edrych am rywbeth gwahanol, er enghraifft Coginio Bwydydd o’r India, Seryddiaeth, Roboteg a Thriniaethau Harddwch.

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg

St Illtyds Rd,

Church Village,

Pontypridd 

CF38 1RQ

Ffon: 01443 570075