Skip to main content

Bwrsari Y Celfyddydau

Mae Rhondda Cynon Taf yn cynnig Bwrsari Y Celfyddydau i drigolion 11-25 oed sy'n dangos dawn eithriadol neu botensial fel artist yn y dyfodol.

Mae meini prawf y bwrsari, y ffurflen gais a’r ffurflen geirda isod;