Mae Rhondda Cynon Taf yn cynnig Bwrsari Y Celfyddydau i drigolion 11-25 oed sy'n dangos dawn eithriadol neu botensial fel artist yn y dyfodol.

Mae meini prawf y bwrsari, y ffurflen gais a’r ffurflen geirda isod;

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.