Lleoedd ar gyfer Ionawr 2021 ar gyfer disgyblion a fydd yn troi'n dair oed rhwng 1 Medi 2020 a 31 Rhagfyr 2020

  • Byddwn ni'n derbyn ceisiadau ar-lein rhwng 1 Medi 2020 a 2 Hydref 2020.
  • Byddwch chi'n derbyn canlyniad eich cais ar 20 Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.