Skip to main content

Amserlen Derbyn Disgyblion Blwyddyn Academaidd 2022-2023

Cohort Derbyn Oedran DisgyblionDosbarthu Ffurflenni o (wythnos yn dechrau) Anfon Ffurflenni yn ôl erbynAnfon llythyron nodi penderfyniad

Ysgol Uwchradd

Blwyddyn 7

Pen blwydd yn 12 oed yn cwympo rhwng:
1 Medi 2022 a
31 Awst 2023

2 Medi 2021

15 Hydref 2021

1 Mawrth 2022

Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd (trosglwyddo o Ysgol Fabanod i Ysgol Iau neu Gynradd)

Pen blwydd yn 8 oed yn cwympo rhwng:
1 Medi 2022 a
31 Awst 2023

2 Medi 2021

12 Tachwedd 2021

19 Ebrill 2022

Dosbarth Derbyn Ysgol Gynradd

(h.y. 4 oed cyn 1 Medi 2022)

Pen blwydd yn 5 oed yn cwympo rhwng:
1 Medi 2022 a
31 Awst 2023

2 Medi 2021

12 Tachwedd 2021

19 Ebrill 2022

Dosbarth Meithrin Ysgol Gynradd

(h.y. 3 oed cyn 1 Medi 2022)

Pen blwydd yn 4 oed yn cwympo rhwng:
1 Medi 2022 a
31 Awst 2023

 2 Medi 2021

12 Tachwedd 2021

19 Ebrill 2022

Derbyn Disgyblion Cyn-feithrin o fis

Ionawr 2023 ymlaen

(Tymor y Gwanwyn)

Pen blwydd yn 3 oed yn cwympo rhwng:
1 Medi 2022 a
31 Rhagfyr 2022

1 Medi 2022

30 Medi 2022

11 Tachwedd 2022

Derbyn Disgyblion Cyn-feithrin o fis Ebrill 2023 ymlaen

(Tymor yr Haf)

Pen blwydd yn 3 oed yn cwympo rhwng:
1 Ionawr 2023 a
31 Mawrth 2023

2 Ionawr 2023

10 Chwefror 2023

10 Mawrth 2023