Mae modd ichi dalu am brydau ysgol eich plentyn ar-lein.

I dalu ar-lein, bydd angen rhif cyfeirnod disgybl eich plentyn, sy'n 10 ddigid o hyd. Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i ofyn am y cyfeirnod.

Croeso i chi wneud taliad ar-lein gan ddefnyddio Cerdyn Debyd neu Gredyd.

I gael gwybod y swm eich arian prydau ysgol sy'n weddill, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Gwnewch daliad ar-lein ar gyfer eich Arian Cinio Ysgol

Nodwch: 

Mae Taliadau Arian Prydau Ysgol Ar-lein ar gael i'r ysgolion canlynol yn unig, ar hyn o bryd:

Ysgolion sy'n cymryd rhan
Canolfan Addysg Tai
Canolfan Addysg Tŷ Gwyn
Y Pant
Ysgol Arbennig Maesgwyn
Ysgol Arbennig Park Lane
Ysgol Babanod Ton Pentre
Ysgol Babanod Trallwng
Ysgol Cymuned Cwm-bach
Ysgol Gyfun Aberpennar
Ysgol Gyfun Bryncelynnog
Ysgol Gyfun Treorci
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Ysgol Gyfun Rhydywaun
Ysgol Gyfun y Cardinal Newman EGRh
Ysgol Gynradd Abernant
Ysgol Gynradd Alaw
Ysgol Gynradd Blaengwawr
Ysgol Gynradd Bodringallt
Ysgol Gynradd Brynnau
Ysgol Gynradd Caegarw
Ysgol Gynradd Caradog
Ysgol Gynradd Cefn
Ysgol Gynradd Cilfynydd
Ysgol Gynradd Coed-y-lan
Ysgol Gynradd Craigrhesg
Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Gynradd Cwmclydach
Ysgol Gynradd Cwmdâr
Ysgol Gynradd Cwmlai
Ysgol Gynradd Cymmer
Ysgol Gynradd Cymuned Glenboi
Ysgol Gynradd Dolau
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf
Ysgol Gynradd Gelli
Ysgol Gynradd Gwauncelyn
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynys-wen
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon
Ysgol Gynradd Cwmaman
Ysgol Gymuned Glynrhedynog
Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Uwchradd Pontypridd
YG Garth Olwg
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen
Ysgolion sy'n cymryd rhan
Ysgol Gynradd Gymuned Penyrenglyn
Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn
Ysgol Gynradd Gymuned Ynys-boeth
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant
Ysgol Gynradd Hafod
Ysgol Gynradd Heol y Celyn
Ysgol Gynradd Hirwaun
Ysgol Gynradd Llanhari
Ysgol Gynradd Llanharan
Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref
Ysgol Gynradd Llantrisant
Ysgol Gynradd Llwydcoed
Ysgol Gynradd Llwyncrwn
Ysgol Gynradd Llwynypia
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn
Ysgol Gynradd Maes-y-coed
Ysgol Gynradd Meisgyn
Ysgol Gynradd Mihangel Sant
Ysgol Gynradd Oaklands
Ysgol Gynradd Parc Aberdâr
Ysgol Gynradd Parc Lewis
Ysgol Gynradd Parc y Darren
Ysgol Gynradd Pen-pych
Ysgol Gynradd Penderyn
Ysgol Gynradd Pengeulan
Ysgol Gynradd Penrhiwceibr
Ysgol Gynradd Penrhys
Ysgol Gynradd Penygawsi
Ysgol Gynradd Penywaun
Ysgol Gynradd Pont-y-clun
Ysgol Gynradd Pontrhondda
Ysgol Gynradd Pontygwaith
Ysgol Gynradd Sirol Coedpenmaen
Ysgol Gynradd Tonysguboriau
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg
Ysgol Gynradd Trehopcyn
Ysgol Gynradd Treorci
Ysgol Gynradd Trerobart
Ysgol Gynradd Trewiliam

Ysgol Gynradd Tylorstown

Ysgol Gynradd y Darrenlas
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen
Ysgol Gynradd y Parc
Ysgol Gymuned y Porth

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton
Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael
Ysgol Gynradd Ynys-hir
Ysgol Iau Ton Pentre
Ysgol Llanhari
Ysgol Nant-gwyn
Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain
Ysgol Newydd Cymuned Aberdâr
Ysgol y Santes Farged

Os bydd unrhyw broblemau wrth wneud taliad   cysylltwch â swyddfa'r ysgol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.