Mae modd ichi dalu am brydau ysgol eich plentyn ar-lein.

I dalu ar-lein, bydd angen rhif cyfeirnod disgybl eich plentyn, sy'n 10 ddigid o hyd.Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i ofyn am y cyfeirnod.

Croeso i chi wneud taliad ar-lein gan ddefnyddio Cerdyn Debyd neu Gredyd.

I gael gwybod y swm eich arian prydau ysgol sy'n weddill, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Gwnewch daliad ar-lein ar gyfer eich Arian Cinio Ysgol

Nodwch: 

Mae Taliadau Arian Prydau Ysgol Ar-lein ar gael i'r ysgolion canlynol yn unig, ar hyn o bryd:

Ysgolion sy'n cymryd rhan Ysgolion sy'n cymryd rhan

Canolfan Addysg Tai

Ysgol Gynradd Gymuned Penyrenglyn

Y Pant

Ysgol Gynradd Gymuned Ynys-boeth
Ysgol Arbennig Maesgwyn Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant
Ysgol Arbennig Park Lane Ysgol Gynradd Hafod
Ysgol Babanod Cwmaman Ysgol Gynradd Llanhari
Ysgol Babanod Ton Pentre Ysgol Gynradd Llanharan
Ysgol Cymuned Cwm-bach Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref
Ysgol Fabanod Pen-y-graig Ysgol Gynradd Llantrisant
Ysgol Gyfun Aberpennar Ysgol Gynradd Llwydcoed
Ysgol Gyfun Rhydywaun Ysgol Gynradd Llwynypia
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Ysgol Gynradd Maes-y-bryn

Ysgol Gyfun y Cardinal Newman EGRh

Ysgol Gynradd Maes-y-coed
Ysgol Gynradd Brynnau Ysgol Gynradd Mihangel Sant
Ysgol Gynradd Caegarw Ysgol Gynradd Oaklands
Ysgol Gynradd Caradog Ysgol Gynradd Parc Aberdâr
Ysgol Gynradd Cefn Ysgol Gynradd Parc y Darren
Ysgol Gynradd Coed-y-lan Ysgol Gynradd Pen-pych
Ysgol Gynradd Cwmclydach Ysgol Gynradd Penderyn
Ysgol Gynradd Cwmdâr Ysgol Gynradd Pengeulan
Ysgol Gynradd Cwmlai Ysgol Gynradd Penygawsi
Ysgol Gynradd Cymmer Ysgol Gynradd Pont-y-clun
Ysgol Gynradd Cymuned Glenboi Ysgol Gynradd Pontrhondda
Ysgol Gynradd Dolau Ysgol Gynradd Sirol Coedpenmaen

Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Ysgol Gynradd Tonyrefail

Ysgol Gynradd Gelli

Ysgol Gynradd Tonysguboriau

Ysgol Gynradd Gwauncelyn

Ysgol Gynradd Treorci

Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn

Ysgol Gynradd Trerobart

Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon

Ysgol Gynradd Trewiliam
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr Ysgol Gynradd y Parc

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn

Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Ysgol Gynradd Ynys-hir
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Ysgol Iau Glynhafod
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg Ysgol Iau Pen-y-graig
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn Ysgol Iau Ton Pentre
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Ysgol Llanhari
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynys-wen Ysgol y Santes Farged
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon  

Os bydd unrhyw broblemau wrth wneud taliad cysylltwch â swyddfa'r ysgol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.