Ac yntau'n sefydliad sy'n gwerthfawrogi ei gwsmeriaid, mae Gwasanaethau Arlwyo y Cyngor yn cynnig hyfforddiant sy'n helpu staff i gyflawni'u swyddi mewn modd digonol a hyderus.

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu hefyd ar gael i asiantaethau partner, sefydliadau ac unigolion annibynnol am bris cystadleuol.

Dyma'r cyrsiau sydd ar gael:

  • Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Achrededig – Lefelau 1–3
  • Cymorth Cyntaf yn y Gwaith/Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (Lefel 3)
  • Cymorth Cyntaf Paediatreg/Cymorth Cyntaf Paediatreg mewn Argyfwng (Lefel 3)
  • Sgiliau Cynnal Bywyd Sylfaenol a Defnyddio Diffibriliwr Allanol Awtomatig yn Ddiogel (Lefel 2)
  • Iechyd a Diogelwch – Lefelau 1–3
  • Hyfforddiant Datblygiad Maethol (gan gynnwys Ymwybyddiaeth Alergenau)

Crysiau:

Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 2
Pris yr achlysur yw £49.50 fesul pen. Bydd papur arholiad byr ar ddiwedd y cwrs yn cynnwys cwestiynau gydag atebion aml-ddewis.
Dyma ddyddiad y cwrs nesaf: -


Table
 DYDDIADLLEOLIAD  AMSWER
Dydd Mawrth 24 Medi 2019 Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE
09.30 - 16.00
Dydd Mawrth 15 Hydref 2019 Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE
09.30 - 16.00
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE
09.30 - 16.00
Dydd Mercher 08 Ionawr 2020 Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE
09.30 - 16.00

 

Goruchwylio Diogelwch Bwyd Mewn Arlwyo (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 3
Pris yr achlysur yw £222 fesul pen. 
Dyma ddyddiad y cwrs nesaf: -

FSL3 Table
 DYDDIAD LLEOLIAD AMSWER
 25, 26 & 28 Tachwedd 2019                                                                                           

Ty Trevithick                              
Aberycnon
CF45 4UQ                                                                                             

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

 

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 3
Pris yr achlysur yw £55 fesul pen. Asesu trwy gymhwysiad ymarferol a phapur cwestiynau amlddewis sy'n seiliedig ar theori.
Dyma ddyddiad y cwrs nesaf: -

EFAW table
DYDDIADLLEOLIADAMSWER
 Dydd Mawrth 9 Medi 2019

Pafiliwn Bowlio

Parc Coffa Ynysangharad

Pontypridd

CF37 4PE
 09.30 - 16.30

 

I gadw lle ar y cwrs, e-bostiwch gwasanaethauarlwyo@rhondda-cynon-taf.gov.uk (01443 281470). Bydd aelod o'r garfan hyfforddi yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau os oes lle.

 

CwrsPrisHyd yr hyfforddiantGofynion cyn yr hyfforddiant

Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

£25

3.5 awr

Dim. Ond gwybodaeth flaenorol yn ddymunol

 

 

Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 2

£49.50

09.30 – 16.00

Dim. Ond profiad sylfaenol o weithio mewn amgylchedd bwyd yn fanteisiol

 

 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

£220

3 diwrnod cyfan ac arholiad ar ddiwrnod 4

Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 yn ddymunol

 

First Aid Information
 Cwrs PrisHyd yr Hyfforddiant                                 Gwybodaeth 
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Lefel 3)                                                                      £135    3 ddiwrnod                               Yn addas ar gyfer y rheiny sy'n gyfrifol am ddarparu Cymorth Cyntaf yn y gweithle
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (Lefel 3) £55 1 diwrnod Yn addas ar gyfer y rheiny sydd angen sgiliau Achub Bywyd sylfaenol yn y gweithle.
Cymorth Cyntaf Paediatreg (Lefel 3) £89  2 ddiwrnod Yn addas i'r rheiny sy'n gyfrifol am ddarparu Cymorth Cyntaf Pediatrig yn y gweithle.
Cymorth Cyntaf Paediatreg mewn Argyfwng (Lefel 3) £59  1 diwrnod Yn addas i'r rheiny sydd angen sgiliau Achub Bywyd ar gyfer Gwasanaethau Pediatrig.

 

Mae pob un yn cael ei gynnal mewn modd egnïol gan ein hyfforddwyr brwdfrydig a phrofiadol iawn mewn canolfannau gwahanol ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae modd trefnu gweithdai a chyrsiau at ofynion unigol drwy gais. Bydd y rhain yn cael eu haddasu i gwrdd ag anghenion y cleientiaid.

Mae ein hyfforddwyr yn ychwanegu at y broses ddysgu trwy rannu eu profiadau personol ym maes arlwyo yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae bod yn rhan o waith arlwyo ar raddfa fawr bob dydd yn sicrhau bod pawb yn derbyn yr wybodaeth fwyaf perthnasol a diweddar mewn ffordd gyfeillgar a hawdd ei deall.

Mae Swyddogion Cefnogi Sicrhau Ansawdd, sy'n monitro safonau diogelwch ac ansawdd bwyd, ar gael i ddarparu gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys archwilio hylendid, cyngor ar hylendid, a datblygu dogfennau Dadansoddi Peryglon. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.