Ac yntau'n sefydliad sy'n gwerthfawrogi ei gwsmeriaid, mae Gwasanaethau Arlwyo y Cyngor yn cynnig hyfforddiant sy'n helpu staff i gyflawni'u swyddi mewn modd digonol a hyderus.

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu hefyd ar gael i asiantaethau partner, sefydliadau ac unigolion annibynnol am bris cystadleuol.

Dyma'r cyrsiau sydd ar gael:

  • Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Achrededig – Lefelau 1–3
  • Iechyd a Diogelwch – Lefelau 1–3
  • Hyfforddiant Datblygiad Maethol (gan gynnwys Ymwybyddiaeth Alergenau)

Mae pob un yn cael ei gynnal mewn modd egnïol gan ein hyfforddwyr brwdfrydig a phrofiadol iawn mewn canolfannau gwahanol ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae modd trefnu gweithdai a chyrsiau at ofynion unigol drwy gais. Bydd y rhain yn cael eu haddasu i gwrdd ag anghenion y cleientiaid.

Mae ein hyfforddwyr yn ychwanegu at y broses ddysgu trwy rannu eu profiadau personol ym maes arlwyo yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae bod yn rhan o waith arlwyo ar raddfa fawr bob dydd yn sicrhau bod pawb yn derbyn yr wybodaeth fwyaf perthnasol a diweddar mewn ffordd gyfeillgar a hawdd ei deall.

Mae Swyddogion Cefnogi Sicrhau Ansawdd, sy'n monitro safonau diogelwch ac ansawdd bwyd, ar gael i ddarparu gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys archwilio hylendid, cyngor ar hylendid, a datblygu dogfennau Dadansoddi Peryglon.

CwrsPrisHyd yr hyfforddiantGofynion cyn yr hyfforddiant

Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

£25

3.5 awr

Dim. Ond gwybodaeth flaenorol yn ddymunol

 

 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

£44

6.5 awr

Dim. Ond profiad sylfaenol o weithio mewn amgylchedd bwyd yn fanteisiol

 

 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

£220

3 diwrnod cyfan ac arholiad ar ddiwrnod 4

Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 yn ddymunol

Cyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill

Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) – Lefel 2

Lleoliad: Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen
Dyddiad: 24 Ebrill 2018 (9.30am tan 4pm)
Cost: £44 y pen
Sut i gadw lle: E-bostiwch gwasanaethauarlwyo@rhondda-cynon-taf.gov.uk a bydd aelod o'r garfan hyfforddi yn cysylltu â chi o ran argaeledd.

Cyfleoedd hyfforddi ac ymgynghori ychwanegol

I drafod gwaith ymgynghori neu hyfforddiant posibl, ffoniwch y Garfan Ansawdd a Hyfforddiant ar 01443 744089 neu anfon neges e-bost.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.