Pam mae cyfleusterau addysg o ansawdd yn bwysig?

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod bod cysylltiad sylweddol rhwng cyfleusterau addysg o ansawdd a chyrhaeddiad plant.

Mae modd i gyfleusterau gwell roi'r cyfle i ddisgyblion gael canlyniadau gwell.

Mae pob disgybl yn haeddu cael ei addysgu mewn ystafelloedd dosbarth sy'n addas i'r pwrpas. Wrth i fyd addysg newid, mae'r angen yn dod yn fwy brys

Ydy fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol wrth i'r gwaith adeiladu fynd rhagddo?

Bydd y mannau adeiladu yn cael eu diogelu a bydd plant yn dysgu am beryglon safleoedd adeiladu.

Fydd y gwaith adeiladu yn tarfu ar wersi yn yr ysgol?

Caiff y gwaith adeiladu ei drefnu i darfu cyn lleied ar wersi.  Os oes rhaid, bydd ystafelloedd dosbarth dros dro yn cael eu darparu.

Rhwng pa oriau y bydd y gwaith adeiladu yn cael ei wneud?

Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei wneud rhwng 8am a 6pm, ar ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8am a 1pm ar ddydd Sadwrn. Fydd dim gwaith yn cael ei wneud ar ddydd Sul.

Fydd unrhyw sŵn ac aflonyddwch dros y penwythnos?

Mae gwaith wedi'i gynllunio rhwng 8am a 1pm ar ddydd Sadwrn. Os bydd gwaith yn tarfu ar drigolion lleol, byddwn ni'n rhoi gwybod iddyn nhw ar y dudalen we (ar y dudalen 'newyddion diweddaraf').

Ga i ddefnyddio'r ffyrdd ger y safle tra bo'r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo?

Cewch.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.