Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae Canolfan Chwaraeon Abercynon wedi ymrwymo i helpu pawb sy'n mynd i'r ganolfan trwy ddarparu ystod eang o ddosbarthiadau a gweithgareddau. Mae gyda ni ystafell troelli fodern sydd â dros 20 o feiciau. Mae croeso i bawb ymuno â ni a chymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae gyda ni ddosbarthiadau addas i bob ymwelydd, o Spinfit i blant a sesiynau hwyl i'r teulu cyfan.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

BodyBlastAS

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Dosbarthiadau a Gweithgareddau Abercynon

Abercynon Sports Centre Timetable
dydd llun amer
Synrgy 06:30 - 07:15
Coesau, Penolau a Boliau 09:30 - 10:15
Troelli a Siglo 12:00 - 12:45
Troelli 18:00 - 18:45
Erobeg 18:00 - 18:45
Ioga 18:00 - 19:00

Ioga

19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Sadrwydd y Cyhyrau Craidd 09:30 - 10:30

Ioga

10:30 - 11:30

Spinfit Dwysedd Isel

10:00 - 11:00 
Ffitrwydd Ymarferol Effaith Isel 11:00 - 12:00
Dosbarth Ymlacio 11:30 - 12:30
Blast i'r Corff 12:00 - 12:45

Bocsymarfer

18:00 - 18:45

Ymarferion Cylch

18:00 - 18:45
Blast i'r Corff 19:00 - 19:45
Erobeg Dwr 19:00 - 19:45
Dydd Mercher 

Spinfit

06:30 - 07:00

Ffitrwydd Ymarferol

09:30 - 10:15 

Ioga

11:30 - 12:30

Blast i'r Corff

12:00 - 12:45

Pwysau Kettlebell 17:00 - 17:45
Troelli 18:00 - 18:45
Ioga Poeth 18:00 - 19:00

Ioga Poeth

19:00 - 20:00
Dydd Iau 
Sadrwydd y Cyhyrau Craidd 09:30 - 10:30

Spinfit Dwysedd Isel

10:00 - 11:00

Ioga

10:30 - 11:30
Ffitrwydd Ymarferol Effaith Isel 11:00 - 12:00
Spinfit 12:00 - 12:45

Coesau, Penolau a Boliau

17:00 - 17:45

Bocsymarfer

18:00 - 18:45

Troelli

19:00 - 19:45
Blast i'r Corff 19:00 - 19:45
Dydd Gwener 
Troelli 06:30 - 07:15
Spinrgy 09:30 - 10:15

Synrgy

12:00 - 12:45
Dydd Sadwrn 

Synrgy

09:15 - 10:00
Troelli 10:15 - 11:00
Dydd Sul 
Troelli 09:15 - 10:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.