Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae Canolfan Chwaraeon Abercynon wedi ymrwymo i helpu pawb sy'n mynd i'r ganolfan trwy ddarparu ystod eang o ddosbarthiadau a gweithgareddau. Mae gyda ni ystafell troelli fodern sydd â dros 20 o feiciau. Mae croeso i bawb ymuno â ni a chymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae gyda ni ddosbarthiadau addas i bob ymwelydd, o Spinfit i blant a sesiynau hwyl i'r teulu cyfan.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.00
Gostyngiadau - £3.60

BodyBlastAS

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.