Skip to main content

Clybiau a Sefydliadau Allanol

Mae Canolfan Chwaraeon Abercynon yn falch o groesawu ystod o glybiau a grwpiau allanol sy'n defnyddio'r ganolfan a'i chyfleusterau i ymarfer eu campau chwaraeon a gweithgareddau arbenigol neu gynnal dosbarthiadau penodol fel dawnsio a chrefft ymladd.

Gan eu bod nhw'n cael eu trefnu'n allanol, nid yw'r ganolfan yn gyfrifol am gadw lle ar gyfer y grwpiau a dosbarthiadau hyn, neu am daliadau.

Dydy'r dosbarthiadau neu weithgareddau wedi'u cynnal gan grwpiau allanol ddim yn rhan o'r cynllun Aelodaeth Hamdden am Oes.

Cysylltwch â'r trefnwyr i gael y manylion diweddaraf ac i wirio argaeledd. Bydd y grwpiau yn rhoi'r newyddion diweddaraf i aelodau ynglŷn â phryd bydd sesiynau yn cael eu canslo.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau – o golff i gerdded, beicio i gymnasteg – beth am gysylltu â charfan Chwaraeon RhCT?

Mae'r garfan wrth law i gynnig gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, ac mae'r wefan yn cynnwys cyfeirlyfr gwych sy'n caniatáu i chi ddod o hyd i weithgareddau a chlybiau lleol.

Mae Chwaraeon RhCT hefyd wrth law i helpu clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ystyried cychwyn neu estyn cyfleoedd chwaraeon trwy fanteisio ar ffrydiau ariannu, gwybodaeth a rhagor.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwybodaeth Chwaraeon RhCT!

Trampoline
Abercynon external classes
DYDD LLUN TIME
Clwb Nofio Pontypridd 18:00 - 20:00
Clwb Treiathlon Taf 20:00 - 21:30
Carate 'Kyokushinkai'

17:45 - 18:30 (Babanod)

18:30 - 19:30 (juniors)

19:30 21:30 (seniors)

Dare Valley Vixens (roller derby)

20:00 - 22:00 (18+)

DYDD MAWRTH 

Carate Shotokan

welshshotokanacademy@gmail.com

18:30 - 20:30 (junior 7-13)

 

DYDD MERCHER 
Clwb Nofio Pontypridd 19:00 - 20:30
Clwb Treiathlon Taf 20:30 - 21:30
Cwm Gymnastics 17:30 - 19:30
Carate 'Kyokushinkai

18:30 - 19:30 (juniors)

19:30 - 21:30 (seniors)

DYDD IAU 

Carate Shotokan

welshshotokanacademy@gmail.com

18:30 - 20:30 (juniors)

 

DYDD GWENER 
JW-JITSW (Dosbarth hunanamddiffyn) 19:00 - 20:30
Clwb Nofio  Pontypridd 19:00 - 21:00
Carate 'Kyokushinkai'

18:30 - 19:30 (juniors)

19:30 - 21:00 (seniors)

DYDD SADWRN 
Cwm Gymnastics 09:00 - 12:30
DYDD SUL 
Clwb Nofio Awstistig CYVAASA 16:00 - 17:00
Dimensions Performance Academy 16:30 - 19:30
Clwb Treiathlon Taf 17:00 - 20:00