Skip to main content

Pwll nofio

Nofiwch yn ein pwll modern ymlaciol sydd â dewis da o gyfleoedd nofio, boed hynny ben bore neu ymlacio ar ddiwedd y dydd.

Mae dosbarthiadau a gweithgareddau nofio trwy gydol y flwyddyn. Bwriwch olwg ar ein hamserlen isod.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.70
Gostyngiadau - £2.25
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-7