Skip to main content

Pwll nofio

Nofiwch yn ein pwll modern ymlaciol sydd â dewis da o gyfleoedd nofio, boed hynny ben bore neu ymlacio ar ddiwedd y dydd.

Mae dosbarthiadau a gweithgareddau nofio trwy gydol y flwyddyn. Bwriwch olwg ar ein hamserlen isod.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-7

Abercynon Amserlen y Pwll Nofio

Abercynon Sports Centre Timetable
Dydd Llun 
Nofio Mewn Lonydd 06:30 - 09:00
Nofio i'r Cyhoedd 13:00 - 14:00
Dosbarthiadau Nofio i Bobl Anabl 16:00 - 17:00
Nofio i'r Cyhoedd 16:00 - 18:00
Dydd Mawrth 
Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach 12:00 - 13:00
Nofio i'r Cyhoedd 13:00 - 14:00
Gwersi Nofio i Blant 16:00 - 19:00
Erobeg Dwr 19:00 - 19:45
Nofio Mewn Lonydd 20:00 - 21:00
Dydd Mercher 
Nofio Mewn Lonydd 06:30 - 09:00
Nofio i'r Cyhoedd 13:00 - 14:00
Gwersi Nofio i Blant 16:00 - 19:00
Dydd Iau 
Nofio i'r Cyhoedd 13:00 - 16:00
Gwersi Nofio i Blant 16:00 - 19:00
Nofio Mewn Lonydd 19:00 - 21:00
Dydd Gwener 
Nofio Mewn Lonydd 06:30 - 09:00
Nofio i'r Cyhoedd 16:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 
Gwersi Nofio i Blant 09:00 - 12:00
Nofio i'r Cyhoedd 12:00 - 17:00
Gwersi Nofio i Oedolion Dechreuwyr 16:00 - 17:00
Gwersi Nofio i Oedolion Canolradd 16:00 - 16:30
Dydd Sul 
Gwersi Nofio i Blant 09:00 - 12:00
Nofio i'r Cyhoedd 12:00 - 16:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH:  Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.