Skip to main content

Pwll Nofio

Nofiwch yn ein pwll nofio gwych sydd â golygfeydd dros Barc Bronwydd. Gyda gwersi nofio ar gael ben bore tan hwyr, mae'r pwll yn cynnig gwersi nofio, dosbarthiadau a phartïon   erobeg dŵr  poblogaidd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-10

Amserlen y Pwll Nofio

Amserlen y Pwll Nofio
Dydd LlunAmser
Nofio i'r cyhoedd 07:00 - 09:00
Nofio i'r cyhoedd 11:45 - 12:30
Nofio i'r cyhoedd (Prif Bwll Nofio)

(16:30-17:30 Fydd rhan o'r pwll ddim ar gael oherwydd gwersi nofio)

15:00 - 18:30
Nofio i'r cyhoedd (Pwll Bach) 15:00 - 21:00 
Dosbarthiadau Nofio i Bobl Anabl 16:30 - 17:30
Dydd Mawrth 
Nofio i'r cyhoedd 08:00 - 19:00
Nofio i'r cyhoedd (Dim ond 3 lôn sydd ar gael yn y Prif Bwll ar hyn o bryd) 17:30 - 19:00
Dydd Mercher 
Nofio i'r cyhoedd 07:00 - 09:00
Nofio i'r cyhoedd 11:45 - 12:30
Nofio i'r cyhoedd (Prif Bwll Nofio) 15:00 - 19:00
Nofio i'r cyhoedd (Pwll Bach) 15:00 - 20:00

Achub Bywyd - Dechreuwyr

Dosbarthiadau 30 mund

17:00 - 18:30
Goroesi ac Achub 18:30 - 19:00
Dydd Iau 
Nofio i'r cyhoedd 08:00 - 11:30
Nofio i'r cyhoedd (Prif Bwll Nofio) 14:30 - 19:00
Nofio i'r cyhoedd (Pwll Bach) 14:30 - 20:00
Erobeg Dŵr (14 oed a hyn) Addas i bawb 18:00 - 19:00
Dydd Gwener 
Nofio i'r cyhoedd (Prif Bwll Nofio) 07:00 - 18:00
Nofio i'r cyhoedd (Pwll Bach)

07:00 - 19:00

Nofio mewn Lonydd (16 oed a hyn) 18:00 - 19:00 
Dydd Sadwrn 
Gwersi Nofio i Blant

08:30 - 12:00

Gwersi Nofio i Blant

09:00 - 12:00

Nofio i'r cyhoedd

Os oes parti pwll, bydd llai o'r pwll ar gael.

Cysylltwch a r ganolfan neu ewch ar ei

thudalen Facebook am fanylion.

12:00 - 15:00

Dydd Sul 

Nofio i'r cyhoedd

Os oes parti pwll, bydd llai o'r pwll ar gael.

Cysylltwch a r ganolfan neu ewch ar ei thudalen Facebook am fanylion.

09:00 - 14:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH: Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.