Skip to main content

Llys Cadwyn, Rhondda Cynon Taf

Mae Hamdden am Oes ar agor! Croeso nôl. Ewch i'r ap am ddim (isod) i gael gafael ar y newyddion diweddaraf. Mae Canolfan Hamdden Llantrisant a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yn ganolfannau brechu o hyd, ond mae'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau a sesiynau chwaraeon dan do ar gael lle bo'n bosibl.

Hamdden Am Oes yn LLYS CADWYN

Cyfeiriad: Llys Cadwyn 1, Pontypridd, CF37 4TH

Ebost: LeisureLlysCadwyn@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 562211