Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Carfan o staff ymrwymedig a phroffesiynol ac amrywiaeth o ddosbarthiadau sy'n addas i bawb yw'r hyn sy'n gwneud Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach yn wahanol i ganolfannau eraill.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Dosbarthiadau a Gweithgareddau Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

Class Timetable
Dydd LlunAmser
Outrace 18:00 - 18:45
Ymarferion Cylch 18:00 - 19:00
Zumba 19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Ffitrwydd Ymarferol 09:30 - 10:30
Troelli 10:30 - 11:15
loga 13:00 - 14:00
Troelli 17:15 - 18:00
Troelli 18:00 - 18:45
Blast Cardio 18:00 - 18:45
loga 18:00 - 19:00
Coesau, Boliau a Phenolau 19:00 - 19:45
Dydd Mercher 
Outrace 11:00 - 11:45
Outrace i Blant (11 oed a hyn) 17:00 - 17:30
Zumba (o fis lonawr) 18:00 - 19:00
Troelli 19:15 - 20:00
Dydd Iau 
Spinfit 09:30 - 10:30
loga 13:00 - 14:00
Troelli 17:30 - 18:15
Boxfit 18:00 - 19:00
loga 18:00 - 20:00
dydd gwener 
Outrace 06:30 - 07:00
Spinfit 17:00 - 17:45

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.