Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae'r dosbarthiadau'n cael eu harwain gan hyfforddwyr cymwysedig. Mae pob dosbarth yn cynnig ffordd broffesiynol, hwylus a chymdeithasol i fod yn iach a thynhau a chryfhau eich corff - beth bynnag eich lefel ffitrwydd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Dosbarthiadau a Gweithgareddau Canolfan Hamdden Tonyrefail

Dydd LlunAmser
Pilates 09:15 - 10:15
Spinfit 10:30 - 11:30
Gwersi Nofio i Blant 16:30 - 19:00
Coesau, Boliau a Penolau 18:00 - 19:00
Pilates 19:00 - 20:00
Pwysfocsio 19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Troelli 19:15 - 20:00
Dydd Mercher 
Troelli 09:30 - 10:15
Blast i'r Corff 18:00 - 19:00
Pilates 19:00 - 20:00
Dydd Iau 
Troelli 18:00 - 18:45
Dydd Gwener 
Troelli 09:30 - 10:15
Coesau, Boliau a Penolau 10:30 - 11:30
Dydd Sadwrn 
Gwersi Nofio i Blant 09:00 - 10:30
Zumba 09:15 - 10:15
Achub Bywyd i Ddecchreuwyr  10:30 - 12:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.