Skip to main content

Erobeg/Erobeg Dwysedd Isel

Mae erobeg yn ddosbarth ymarfer corff rhythmig gydag ymarferion estyn a magu cryfder. Y nod yw gwella hyblygrwydd, tyndra'r cyhyrau a ffitrwydd cardiofasgwlaidd yn gyffredinol. Mae'r dosbarthiadau yn egnïol, gyda cherddoriaeth fywiog a symudiadau dawns.

Mae dosbarthiadau erobeg dwysedd isel yn cael eu cynnal mewn nifer o'n canolfannau sy'n rhoi cyfle i bobl sicrhau'r un manteision â dosbarthiadau'r brif ffrwd, ond heb ormod o ddwysedd a straen ar y corff.

Beth fydd dosbarth Erobeg yn ei wneud i mi?

Bydd dosbarthiadau Erobeg yn gwella eich dyfalbarhad yn gyffredinol, ffitrwydd cardiofasgwlaidd a helpu i dynhau cyhyrau'ch corff. Wrth i ymarferion ymestyn gael eu cynnwys, mae eich hyblygrwydd yn gwella. Bydd eich lefelau straen yn gostwng hefyd gan fod y dosbarth yn hwyl ac yn egnïol. Bydd hyn yn rhoi manteision i chi o safbwynt corfforol, cymdeithasol ac iechyd meddwl. Mae'r dosbarthiadau wedi'u hanelu at bobl ifainc 16+ oed neu bobl ifainc 14+ oed gydag oedolyn.

Bydd dosbarthiadau Erobeg Dwysedd Isel yn cynnig yr un manteision, ond yn cael eu cynnal mewn modd sy'n berffaith i bobl sy'n dychwelyd i sesiynau ymarfer corff ar ôl egwyl hir, sy’n defnyddio ymarfer corff i wella ar ôl salwch neu anaf, neu sy'n rheoli cyflwr neu anabledd cyfredol.

Pa mor hir fydd dosbarth Erobeg?

Mae dosbarthiadau yn amrywio o 45 i 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Er mwyn cael y mwyaf o ddosbarth Erobeg, dylech chi fynd iddo ddwywaith yr wythnos er mwyn cynnal a chadw lefelau ffitrwydd. Dylech chi wisgo dillad sy'n ffitio’n llac ac sy'n hawdd i symud ynddyn nhw, ac esgidiau hyfforddi sy'n addas ar gyfer canolfan hamdden dan do. Cofiwch ddod â photel o ddŵr. Mae'r dosbarth hwn yn dra egnïol, ac felly mae'n bwysig iawn i yfed digon o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Aerobics

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

AMSERLEN EROBEG

Erobeg
 Llun amser
 Canolfan Chwaraeon Abercynon  18:00 - 18:45

 

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!