Skip to main content

Erotynhau

Mae Erotynhau yn cynnig y gorau o erobeg ac o gyflyru'r corff. Mae'r gweithgaredd yma'n defnyddio pwysau/ymwrthedd a symudiadau erobeg i dynhau'r cyhyrau a llosgi calorïau.

Mae'n gymysgedd o ymarferion cynhesu, ymestyn, llosgi braster, tynhau'r cyhyrau ac oeri. Mae gan y dosbarth gamau hawdd eu dilyn fel bod modd i chi eu dilyn nhw yn ôl eich cyflymdra a dwysedd eich hun.

BETH FYDD DOSBARTH EROTYNHAU YN EI WNEUD I MI?

Mae'r dosbarthiadau yn cynnig ffordd hwyl i gadw'n heini, tynhau'ch cyhyrau a'ch corff yn gyffredinol.

Pa mor hir fydd dosbarth Erotynhau?

Bydd dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae Erotynhau yn ddosbarth ymarfer corff tra egnïol, felly chi sy'n dewis pa mor aml rydych chi'n ei fynychu a'r cyfnod rhwng dosbarthiadau.  Dylech chi ei fynychu o leiaf unwaith yr wythnos i weld y manteision gan gyfuno'r dosbarth gyda dosbarth Troelli neu Ymarferion Cylch. Bydd raid sicrhau eich bod chi'n gwisgo dillad ac esgidiau addas, a dewch â photel o ddŵr a thywel.

Mae'r dosbarth yma'n addas i bobl 14 oed neu'n hŷn

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Aerotone

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

AMSERLEN EROTYNHAU

AMSERLEN EROTYNHAU
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 09:30 - 10:30
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!