Skip to main content

Erobeg dŵr

Mae Erobeg dŵr yn cynnwys yr holl ymarferion y byddech chi'n disgwyl eu mwynhau mewn stiwdio, ond gyda'r budd o gael sesiwn ymarfer corff yn y dŵr.

Mae'n siŵr eich bod chi'n effro i'r ffaith bod ymarfer corff yn y dŵr yn gwella'ch ymwrthedd. Mae'r ffordd y mae'r dŵr yn cefnogi'ch corff mewn modd effaith isel yn golygu bod y gweithgaredd yma'n berffaith ar gyfer pobl o bob oed a gallu.

Beth fydd dosbarth Erobeg dŵr yn ei wneud i mi?

Bydd y dŵr yn cefnogi'ch corff, mae hyn yn golygu bod llai o straen ar eich cymalau a'ch breichiau a choesau. Mae'r dŵr hefyd yn ychwanegu rhagor o ymwrthedd ac felly mae'r gweithgaredd yn fwy effeithiol ac yn eich helpu chi i ymestyn. Mae'r dŵr hefyd yn ychwanegu rhagor o ymwrthedd ac felly mae'r weithgaredd yn fwy effeithiol ac yn eich helpu chi i ymestyn a gwella eich iechyd cardiofasgwlar ar yr un pryd.

Byddwch chi'n teimlo'n llai poeth wrth gyflawni'r gweithgaredd oherwydd eich bod chi yn y dŵr, ac felly'n gallu ymarfer am gyfnod hirach.

Pa mor hir fydd dosbarth Erobeg dŵr?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae Erobeg dŵr yn weithgaredd y mae modd ei fwynhau hyd at dair gwaith yr wythnos. Byddwn ni'n darparu unrhyw offer, gan gynnwys fflôtiau. Bydd angen gwisg nofio gyfforddus a synhwyrol, tywel a photel o ddŵr i'w yfed ar ôl y gweithgaredd.

Mae dosbarthiadau'n addas ar gyfer pobl sy'n 11 oed neu'n hŷn. Rhaid i unrhyw un dan 14 oed bod yn nofiwr cryf ac yng nghwmni oedolyn.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

aqua aero

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Aerobeg Dwr

Amserlen aerobeg dwr
Dydd Llunamser
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 10:00 - 11:00
dydd Mawrth 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 19:00 - 19:45
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Sobell 19:00 - 19:45
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:30 - 20:30
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Sobell 10:30 - 11:15
Pwll Nofio Bronwydd 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 20:00 - 21:00
dydd gwener 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 11:30 - 12:30
Dydd Sul 
Canolfan Hamdden Sobell 12:00 - 12:45
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:00 - 19:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!