Skip to main content

Badminton/Badminton i Blant

Camp raced boblogaidd y mae modd i chwaraewyr o bob oed ei mwynhau yw Badminton.

Mae modd chwarae badminton gyda dau berson (gemau sengl) neu mewn parau. Mae'r chwaraewyr yn sefyll ar naill ochr y rhwyd sy'n sefyll yng nghanol y cwrt. Mae chwaraewyr yn ennill pwyntiau trwy daro'r wennol gyda'r raced fel ei bod yn glanio ar ochr y gwrthwynebwr.

Mae Badminton wedi bod yn rhan o'r gemau Olympaidd ers 1992.

Cewch chwarae badminton ar gyrtiau yng Nghanolfannau Hamdden Rhondda Cynon Taf mor aml ag yr hoffech, am ddim, os ydych chi'n aelod o'r cynllun Hamdden am Oes.

Mae dosbarthiadau badminton sydd â mwy o strwythur hefyd ar gael. Cewch ddatblygu eich sgiliau a mwynhau'r gêm dan arweiniad ein hyfforddwyr. Mae hwn yn cynnwys dosbarth badminton iau penodol. Mae'r dosbarthiadau am ddim os ydych chi'n aelod.

Beth fydd dosbarth badminton yn ei wneud i mi?

Camp egnïol sydd yn gofyn am lawer o egni erobeg, yn ogystal â sgiliau raced a'r gallu i symud yn gyflym, yw badminton. Dyma ffordd arbennig o fwynhau chwaraeon ac aros yn heini. P'un ai eich bod chi'n dewis chwarae ar eich cyflymder eich hun neu ymuno â'r dosbarthiadau, mae modd i chi wella'ch sgiliau a hyd yn oed ymuno â thîm neu gynghrair badminton cystadleuol.

Pa mor hir fydd y dosbarth badminton?

Mae modd llogi cwrt fesul awr os ydych chi'n dymuno chwarae'n hamddenol. Mae’r dosbarthiadau mwy ffurfiol yn para awr, ond mae hyn yn dibynnu ar nifer y bobl sy’n dod i’r dosbarth.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i’i wisgo?

Fe gewch chi chwarae mor aml ag y dymunwch. Mae gan y mwyafrif o ganolfannau hamdden racedi y mae modd eu llogi, felly peidiwch â phoeni gormod am yr offer. Rhaid gwisgo esgidiau cyfforddus a gwrthlithro, yn ogystal â dillad cyfforddus.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

badminton

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen BADMINTON

Amserlen BADMINTON
Dydd Mawrth amser
Canolfan Hamdden Sobell (Badminton i'r Teulu) 17:00 - 19:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Llantrisant  18:00 - 19:00
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Llantrisant  19:00 - 20:00
Dydd Sadwrn 

Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen

14:00 - 15:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!