Skip to main content

BODYATTACK™ gan Les Mills

Dosbarth ffitrwydd egniol yw BODYATTACK sy'n cynnig symudiadau sy'n addas ar gyfer dechreuwyr ac arbenigwyr. Rydyn ni'n cyfuno symudiadau athletaidd fel rhedeg, rhagwthion (lunging) a neidio ag ymarferion cryfder fel gwrthwasgu (push-ups) a chyrcydu (squats). Bydd hyfforddwr LES MILLS yn darparu caneuon egnïol ac yn eich arwain chi trwy'r gweithgareddau gan eich herio chi yn y ffordd orau. Byddwch chi'n llosgi hyd at 730 o galorïau* ac yn gadael yn teimlo fel eich bod chi wedi cyflawni rhywbeth.

Beth fydd dosbarth BodyATTACK yn ei wneud i mi?

Gweithgaredd sy'n ymarfer y corff cyfan yw BODYATTACK™ sy'n llosgi calorïau wrth dynhau a siapio'r corff.  Byddwch chi'n adeiladu stamina a bydd ein symudiadau sydd wedi'u seilio ar sgiliau chwaraeon yn gwella'ch sgiliau cydsymud ac ystwythder. Byddwch chi'n chwimach eich symud, chwap!

Mae modd addasu dosbarth BODYATTACK™ er mwyn iddo gyd-fynd â'ch lefel ffitrwydd cyfredol. Bydd ein hyfforddwr yn cynnig opsiynau effaith isel er mwyn sicrhau bod pob gweithgaredd wedi'i deilwra i'ch lefel ffitrwydd chi.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau BODYBALANCE?

Mae modd mwynhau dosbarthiadau BODYATTACK mewn sesiynau sy'n para naill ai 55, 45 neu 30 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dechrau trwy fwynhau 1-2 dosbarth yr wythnos ac yn cynyddu nifer y dosbarthiadau ar ôl hynny. Cyfunwch BODYATTACK™ gyda BODYPUMP™ neu ddosbarth Ymarferion Cylch er mwyn amrywio'ch hyfforddiant.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dillad ymarfer, esgidiau addas, potel o ddŵr a thywel.

Classes are suitable for ages 14+.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

BodyAttackLesMills

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

BodyAttack gan Les Mills

Body Attack gan Les Mills
Dydd Llun 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:30 - 20:30
dydd Mawrth 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
dydd mercher 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:15 - 20:15
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:00 - 18:45
dydd gwener 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda  
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!