Skip to main content

BODYBALANCE™ gan Les Mills

Dyma ddosbarth wedi'i anelu at bawb, mae dosbarth BodyBALANCE™ wedi'i seilio ar yoga a fydd yn gwella'ch meddwl, eich corff a'ch bywyd.

Bydd cerddoriaeth ysbrydoledig yn chwarae yn ystod
dosbarth BodyBALANCE™ wrth i chi blygu ac ymestyn drwy ddefnyddio symudiadau Ioga ac elfennau o Tai Chi a Pilates. Byddwch chi'n rheoli eich anadlu yn rhan o'r ymarferion yma. Bydd yr hyfforddwyr yn cynnig opsiynau ar gyfer y rheiny sy'n newydd i'r dosbarth. Byddwch chi'n gwella cryfder eich corff cyfan ac yn gadael y dosbarth gan deimlo'n dawel ac yn feddyliol.

Beth fydd dosbarth BODYBALANCE™ yn ei wneud i mi?

Bydd gwella eich hyblygrwydd a chynyddu eich cryfder craidd yn lleihau eich lefelau straen. Bydd y gweithgaredd yma'n tawelu eich meddwl ac yn creu ymdeimlad o lesiant a thawelwch.

Bydd y gweithgaredd cyfannol yma'n sicrhau bod eich corff mewn cyflwr llonydd â balans, trwy ddefnyddio technegau anadlu, canolbwyntio a chyfres o dechnegau ymestyn a symudiadau wedi'u strwythuro.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau BODYBALANCE?

Bydd dosbarth BODYBALANCE yn para 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Byddwch chi'n elwa o'r gweithgaredd yma trwy fynychu dwywaith yr wythnos, ond bydd y gweithgaredd yma'n cyd-fynd â dosbarthiadau mwy egniol, fel BodyAttack neu BodyPump.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dillad ymarfer corff gyfforddus a rhywbeth cynnes i'w wisgo yn ystod y gweithgaredd olaf. Does dim angen esgidiau. Byddwn ni'n darparu mat.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

BodyBalanceLesmills

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

BodyBalance gan Les Mills

Body Balance gan Les Mills
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:30 - 20:30
dydd mawrth 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:00 - 20:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:15 - 19:15
dydd iau 
Canolfan Hamdden Llantrisant 07:15 - 08:15
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:30
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 10:30 - 11:30
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 17:30 - 18:15
dydd sadwrn 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 09:30 - 10:30
dydd sul 
Canolfan Hamdden Llantrisant 10:00 - 11:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!