Skip to main content

Blast i'r Corff

Mae Blast i’r Corff yn ddosbarth hwyl a heriol sy'n defnyddio pwysau'ch corff, ymwrthedd ac ymarferion cardiofasgwlaidd i dynhau'ch corff cyfan wrth losgi braster.

Beth fydd dosbarth Blast i’r Corff yn ei wneud i mi?

Diolch i'r cymysgedd o erobeg, ymwrthedd, gwaith ar y llawr ac ymarferion cardiofasgwlaidd bydd yn sesiwn ymarfer corff heriol a dynamig. Mae llwyth o elfennau gwahanol sy'n golygu bod modd i chi weithio ar lefel sydd orau i chi ac sy'n sicrhau canlyniadau.

Pa mor hir fydd dosbarth Blast i’r Corff?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae Blast i’r Corff yn ddosbarth dwysedd uchel, ond mae modd ei fwynhau o leiaf unwaith yr wythnos yn ogystal â mwynhau sesiynau hyfforddi eraill. Sicrhewch eich bod chi'n gwisgo dillad addas a dewch â photel o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Body-Blast-Abercynon-10

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Y Corff

boxercise timetable
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 18:00 - 18:55
Canolfan Hamdden Sobell 20:00 - 20:45
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00
Canolfan Chwaraeon Abercynon 12:00 - 12:45
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 18:45
Canolfan Chwaraeon Abercynon 19:00 - 19:45
dydd mercher 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 12:00 - 12:45
Canolfan Hamdden Tonyrefail 18:00 - 19:00
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Chwaraeon Abercynon 19:00 - 19:45
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!