Skip to main content

BODYPUMP™ by Les Mills

Mae BODYPUMPTM yn ddosbarth codi pwysau i unrhyw un sy'n awyddus i dynhau a siapio'r corff yn ogystal â gwella'ch ffitrwydd - yn gyflym.

Drwy ddefnyddio dull ailadrodd gyda phwysau ysgafn a chanolig, mae BODYPUMP™ yn weithgaredd sy'n ymarfer y corff cyfan. Bydd yr hyfforddwyr yn eich arwain chi trwy gyfres o symudiadau a thechnegau sydd wedi'u profi'n wyddonol gan gynnig cefnogaeth. Bydd y dosbarth yma yn eich herio chi ac yn eich cymell chi i ddod yn ôl. 

Beth fydd dosbarth BODYPUMP yn ei wneud i mi?

Bydd gweithgareddau Barbwysau yma sy'n ymarfer y corff cyfan yn llosgi calorïau, yn siapio a thynhau eich corff, gwella'ch cryfder craidd a helpu i wella iechyd eich esgyrn.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau Corffeithaf?

Mae modd mwynhau dosbarth BODYPUMP™ naill fel sesiwn 60, 45 neu 30 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Gwisgwch ddillad cyfforddus ac esgidiau ymarfer a dewch â diod o ddŵr a thywel. Byddwch chi'n defnyddio barbwysau a phlatiau pwysau yn ogystal â stepen. Bydd yr hyfforddwr yn sicrhau bod yr o

Bydd BODYPUMP™ yn herio pob un o'ch grwpiau cyhyrau mawr, felly rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwneud dau neu dri dosbarth yr wythnos, gan wneud yn siwr eich bod chi'n cymryd diwrnod i ymlacio rhwng pob dosbarth. Mwynhewch y dosbarth yma yn ogystal â mynd i ddosbarth cardiofasgwlaidd arall a byddwch chi'n siapio a thynhau eich corff mewn dim o dro.

Mae'r dosbarthiadau yma'n addas ar gyfer pobl 16 oed neu'n hŷn.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

BodyPumpLesmills

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

BodyPump gan Les Mills

Dydd Llun 
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:15 - 19:15
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:30 - 20:30
Dydd Mercher 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 06:15 - 07:00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:30 - 20:30
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Llantrisant 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Llantrisant Express 18:50 - 19:20
dydd gwener 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Express 18:30 - 19:00
Dydd Sadwrn 
Canolfan Hamdden Llantrisant 08:15 - 09:00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 08:15 - 09:15
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!