Skip to main content

Corffeithaf

Ydych chi'n chwilio am siâp gref, tynn, ffit, a heini i'ch corff? Corffeithaf yw'r dosbarth ymarfer corff delfrydol i chi.

Dosbarth ymarfer corff uchel ei ailadrodd yw Corffeithaf, sy'n defnyddio dymbelau gwrthiant isel hyd at gymedrol i dynhau a chryfhau'r corff cyfan, gan gynyddu cryfder a gwydnwch, a'r un pryd yn llosgi calorïau hefyd.

Beth fydd dosbarth Corffeithaf yn ei wneud i mi?

Bydd dosbarth Corffeithaf yn rhoi cyfle i chi gryfhau a thynhau eich corff. Mae'r dosbarthiadau wedi'u hanelu yn gyffredinol at bobl 16+ oed.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau Corffeithaf?

Mae'r dosbarthiadau yn amrywio o 45 i 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Er mwyn cael y mwyaf o ddosbarth Corffeithaf, dylech chi ei fynychu ddwywaith yr wythnos er mwyn cynnal a chadw lefelau ffitrwydd. Dylech wisgo dillad sy'n ffitio'n llac ac sy'n hawdd i symud ynddyn nhw, ac esgidiau hyfforddi sy'n addas ar gyfer canolfan hamdden dan do. Cofiwch ddod â photel o ddŵr. Mae'r dosbarth hwn yn dra egnïol, ac felly mae'n bwysig iawn i yfed digon o ddŵr. 

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Bodymaxx

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Bodymax

Amserlen Bodymax
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:00 - 18:45
dydd mawrth 
Canolfan Hamdden Sobell 19:00 - 19:45
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 17:30 - 18:15
dydd iau 
Canolfan Hamdden Sobell 09:30 - 10:15
Canolfan Hamdden Sobell 19:15 - 20:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!