Skip to main content

Bocsymarfer

Ffurf effeithiol ar groesymarfer yw Bocsymarfer, sy'n ymgorffori cyfuniad o symudiadau bocsio ac erobeg.

Beth fydd dosbarth Bocsymarfer yn ei wneud i mi?

Mae dosbarthiadau Bocsymarfer yn canolbwyntio ar gyflyrau'r corff uwch, a thynhau eich breichiau a chyhyrau abdomen. Mae'n cynnwys nifer o ymarferion i'r corff is, yn ogystal â gwella ffitrwydd cadriofasgwlaidd, ac felly mae'n cael ei ystyried yn ymarfer corff hyfforddi perffaith.

Pa mor hir fydd dosbarth Bocsymarfer?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng 45 a 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Er mwyn cael y mwyaf o'r dosbarthiadau, anelwch at ddod ddwywaith yr wythnos. Dosbarthiadau pwerus yw Bocsymarfer felly gwisgwch ddillad cyfforddus fel bod modd i chi symud ynddyn nhw, a chofiwch ddod â photel o ddŵr. Gwisgwch esgidiau sy'n addas ar gyfer canolfan dan do.

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dod â'ch menig eich hunain, fodd bynnag mae modd i chi ofyn i'r Ganolfan Hamdden am fenig. 

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.75
Gostyngiadau - £3.45

Boxercise-600x500

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Bocsymarfer

Amserlen Bocsymarfe
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:00 - 19:00
dydd mawrth 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 18:00 - 18:45
dydd iau 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 19:00 - 19:55
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!