Skip to main content

Bocsfeistr

Mae dosbarthiadau Bocsymarfer yn defnyddio symudiadau a thechnegau bocsio, tra bod Bocsfeistr yn canolbwyntio ar offer unigryw a phenodol ar gyfer sesiwn ymarfer corff cardiofasgwlaidd fydd yn tynhau'r corff cyfan.

Beth fydd dosbarth BOCSFEISTR yn ei wneud i mi?

Bydd dosbarthiadau Bocsfeistr yn gwneud i'ch calon guro'n fwy cyflym a'ch adrenalin godi. Mae'n effeithiol iawn o ran tynhau'r cyhyrau ac ymarferion cardiofasgwlaidd, ac mae trefn y dosbarth ac arbenigedd yr hyfforddwyr yn golygu bod modd i bobl o bob lefel ffitrwydd a gallu gymryd rhan yn yr un dosbarth gan weithio ar lefel sydd orau iddyn nhw.

Pa mor hir fydd dosbarth Bocsfeistr?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng hanner awr ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Bydd angen i chi sicrhau eich bod chi'n gwisgo dillad cyfforddus sy'n eich caniatáu chi i symud. Cofiwch ddod â dŵr a thywel! Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dod â'ch menig eich hunain, fodd bynnag mae modd i chi ofyn i'r Ganolfan Hamdden am fenig.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Boxmaster

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Bocsfeistr

boxercise timetable
Dydd Mawrthamser 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 06:30 - 07:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 08:30 - 09:15
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 09:30 - 10:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!