Skip to main content

Ymarferion Cylch/Ymarferion Cylch Dwysedd Isel

Mae Ymarferion Cylch yn ddosbarth ymarfer corff clasurol sy'n hynod boblogaidd o hyd gan ei fod mor effeithiol. Ffordd wych o gadw'n heini a chadw'ch siâp gyda chyfnodau byr o ymarfer corff egnïol, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer.

Mae ein canolfannau yn defnyddio ystod o offer, ac mae nifer yn cynnal dosbarthiadau Ymarferion Cylch yn y neuadd, y gampfa neu'r ystafell ffitrwydd bwrpasol. Mae gyda ni ddosbarth ymarferion cylch dwysedd isel ar gyfer y bobl sy'n dychwelyd i ymarfer corff neu sy'n awyddus i fagu hyder.

Mae dosbarth Ymarferion Cylch i deuluoedd, lle mae modd i'r teulu (4+ oed) fwynhau Ymarferion Cylch gyda'i gilydd yn ystod un dosbarth.

Beth fydd dosbarth Ymarferion Cylch yn ei wneud i mi?

Byddwch chi'n siwr o gael ymarfer corff effeithiol sy'n amrywiol a diddorol gan ei fod yn defnyddio cyfnodau byr o ymarfer corff ar ystod eang o offer fel Aerobike/beiciau troelli.

Cewch chi amrywio'ch sesiwn gan ddewis y symudiadau sy'n bodloni eich targedau  iechyd a lles eich hun, boed hynny'n dargedau i losgi calorïau, colli braster neu dynhau'ch corff yn gyffredinol.

Pa mor hir fydd dosbarth Ymarferion Cylch?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Cewch chi fwynhau dosbarth Ymarferion Cylch mor aml ag y dymunwch chi gan ei fod yn amrywiol. Mae modd gweithio gyda'r hyfforddwr i lunio sesiwn sydd orau i'ch anghenion. Cofiwch wisgo dillad cyfforddus a dod â photel o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Body-Blast-Abercynon-10

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Cylchedau/Amserlen Dwysedd Isel

Cylchedau/amserlen dwysedd isel
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen 09:30 - 10:30
Canolfan Hamdden Llantrisant 10:30 - 11:30
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 11:00 - 11:55
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 12:00 - 13:00
Canolfan Hamdden Sobell (Ymarferion Cylch i'r Teulu) 17:00 - 17:45
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 19:00
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen 08:30 - 09:30
Canolfan Hamdden Sobell 10:30 - 11:15
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 11:45 - 12:45
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Chwaraeon Abercynon 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:30 - 19:30
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:00 - 20:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 09:30 - 10:30
Canolfan Hamdden Llantrisant 10:00 - 11:00
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 11:00 - 11.55
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 12:00 - 13:00
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 19:00 - 20:00
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 19:00 - 20:00
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 19:15 - 20:00
Dydd Iau 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 11:45 - 12:45
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:15 - 19:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:30 - 19:30
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:00 - 20:00
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 09:30 - 10:15
Canolfan Hamdden Llantrisant 10:00 - 11:00
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 11:00 - 12:00
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 11:00 - 11.55
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 18:00 - 18:55
Dydd Sadwrn 
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 10:00 - 10:55
Dydd Sul 
Canolfan Hamdden Llantrisant 17:30 - 18:30
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 18:00 - 18:55
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!