Skip to main content

Dawnsymarfer

DEWCH Â'R CLWB I'R GAMPFA!

Caiff dosbarthiadau Dawnsymarfer® eu cynnal mewn ystafell dywyll â goleuadau disgo gyda cherddoriaeth fodern a'ch hoff ganeuon. Mae'r dosbarth yma'n cyfuno symudiadau dawns, symudiadau tynhau'r corff a symudiadau _ gan gynnig opsiynau effaith uchel/isel ar gyfer pob math o lefelau ffitrwydd. Byddwch chi'n llosgi tua 600 o galorïau mewn un dosbarth.

Beth fydd dosbarth DAWNSYMARFER yn ei wneud i mi?

Bydd dewis i chi rhwng Dawnsymarfer effaith uchel ac effaith isel, mae'r dosbarth yma'n wych os ydych chi'n ffyrnig am eich ffitrwydd ers sbel neu os ydych chi'n newydd i'r gêm yma!

Pa mor hir fydd dosbarth DAWNSYMARFER yn para?

Bydd dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae'r ymarferion yn hawdd eu dilyn ac mae opsiynau effaith uchel ac effaith isel o hyd yn cael eu cynnig. Hwyl, nid perffeithrwydd, sy'n bwysig yn y dosbarth yma. Mwynhewch y gerddoriaeth a chadw pethau'n symud.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dillad ymarfer, esgidiau addas,
potel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Clubbercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen CLUBBERCISE

Amserlen CLUBBERCISE
Dydd Iauamser
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!