Skip to main content

Sadrwydd y Cyhyrau Craidd

Mae dosbarthiadau Sadrwydd y Cyhyrau Craidd yn canolbwyntio ar y cyhyrau ystumiol dwfn.  Sadrwydd y Cyhyrau Craidd yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio sut mae eich cyhyrau craidd yn helpu i gadw eich asgwrn cefn a'ch corff yn sefydlog.

Beth fydd dosbarth SADRWYDD Y CYHYRAU CRAIDD yn ei wneud i mi?

Mae modd i chi losgi hyd at 300 o galorïau yr awr mewn dosbarth Sadrwydd y Cyhyrau Craidd. Mae hyn, yn ogystal â'r ymarferion sy'n canolbwyntio ar eich osgo, yn golygu bod modd llosgi braster a thynhau cyhyrau eich abdomen.

Bydd cynyddu eich cryfder craidd hefyd yn gwella eich osgo a bydd hyn, yn ei dro, yn eich helpu i osgoi problemau'r cefn a'r asgwrn cefn.

Pa mor hir fydd dosbarth Sadrwydd y Cyhyrau Craidd?

Classes last between half an hour and an hour.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Cewch chi fynychu dosbarth mor aml ag y dymunwch chi gan mai dosbarth dwysedd isel yw hwn. Rydyn ni'n argymell i chi fynd i'r dosbarth ddwywaith yr wythnos. Mae hyn yn ddibynnol ar eich nodau personol a'ch cyfnod o orffwys rhwng y dosbarthiadau. Gwisgwch ddillad ymarfer corff y gallwch chi symud yn hawdd ynddyn nhw a chofiwch botel o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

core-Stability

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Graidd Y Sefydlogrwydd

Amserlen graidd y sefydlogrwydd
Dydd LlunAmser
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 09:30 - 10:00
Dydd Mawrth 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:30 - 10:30
Dydd Iau 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:30 - 10:30
dydd gwener 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 10:00 - 10:30
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!